O nas

Od 2013 z lastnimi programi spodbujamo razvoj spretnosti in talentov mladih, njihovo karierno načrtovanje in končno samozaposlitev.

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih je nadaljevanje aktivnosti, ki so se v obdobju od 2005 do 2008 v Sloveniji že izvajale. Uspešno delovanje aktivnosti nakazuje velika zavzetost učiteljev-mentorjev, ki so bili takrat vključeni v projekt.

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih je nevladni in neprofitni zavod, ki je član JA Europe. 

Financira se preko razpisov, donacij in sponzorstev podjetij in posameznikov. 

 

Poslanstvo

Mladim omogočiti odkrivanje svojih potencialov in jim pomagati k samostojnemu življenju.

  • S pomočjo učenja iz izkušnje hočemo pri mladih - od osnovnošolcev do študentov - razvijati smisel za podjetnost. Pri tem jih hočemo seznaniti z osnovami podjetništva. Dejavnosti so naravnane tako, da se mladostnik ekonomsko opismeni, da načrtuje kariero, da razvija talente in zasleduje lastna zanimanja.

  • Mlade spodbujati k ustvarjalnosti in inovativnosti.
  • Povezovati gospodarske in izobraževalne ustanove z namenom soudeležbe pri izobraževanju iskanih kadrov.
  • Mladim, ob pomoči šol, občinskih struktur in krajevnih nevladnih organizacij, omogočiti dejavno sodelovanje pri gradnji kvalitetnega življenja v lokalni skupnosti.

 

Vizija

Z izvajanjem lastnih programov izobraževanja podjetništva v šolah, ob spodbujanju sodelovanja gospodarskih in izobraževalnih ustanov, dejavno in tvorno prispevati k zmanjševanju brezposelnosti mladih in osipa v šolah.

 

Piškotke uporabljamo z namenom, da se vam lažje zagotovi boljšo uporabo spletne strani. Več o tem si lahko preberete tu.

Potrjujem piškotke za to spletno stran